Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2017, 18

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 02.03.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.  Nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
 1) tuberkuloos;
 2) B-viirushepatiit;
 3) difteeria;
 4) teetanus;
 5) läkaköha;
 6) poliomüeliit;
 7) leetrid;
 8) punetised;
 9) mumps;
 10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
 11) rotaviirusnakkus;
 12) inimese papilloomiviirusnakkus.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 8. jaanuari 2014. a määrus nr 2 „Immuniseerimiskava” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Immuniseerimiskava