Teksti suurus:

Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2019, 5

Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 06.03.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kütuse müügiks tegevusluba omava isiku (edaspidi kütusemüüja) poolt tanklast müüdud vedelkütuste kohta kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu.

§ 2. Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu

  Kütusemüüja esitab kütuse käitlemise aruande tegevuskohtade lõikes järgnevate andmetega:
 1) müüdud kütuse nimetus;
 2) müüdud kütuse kogus;
 3) vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 12 lõike 3 alusel kogutud andmed, eriotstarbelise diislikütuse müügi kuupäev, välisriigist ostja puhul ostja riik ja isikukoodi puudumisel sünnikuupäev.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 23. jaanuari 2006. a määrus nr 7 „Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2019. a.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json