Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses kaitseväeteenistuse seaduse muutmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2024, 1

Kaitseministri määruste muutmine seoses kaitseväeteenistuse seaduse muutmisega

Vastu võetud 04.03.2024 nr 1

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 301 lõike 6 ja Kaitseliidu seaduse § 601 lõike 4 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse, selle ulatuse, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse, selle ulatuse, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord” § 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 13 „Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord” muutmine

Kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 13 „Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord” § 8 tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json