Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruse nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2015, 4

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruse nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” muutmine

Vastu võetud 02.04.2015 nr 48

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 212 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2013. a määruse nr 60 „Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” § 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) karistusseadustiku §-des 89–931 ja 110–112, § 114 lõike 1 punktis 7, § 151 lõikes 2, §-des 231–2374, 241–243, 251, 310 ja 311, § 405 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 415 sätestatud kuritegudes;”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json