Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. aprilli 2013. a määruse nr 65 „Ametniku hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord, avalduse vorm ning matuse korraldamise kulude kandmise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2016, 2

Vabariigi Valitsuse 18. aprilli 2013. a määruse nr 65 „Ametniku hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord, avalduse vorm ning matuse korraldamise kulude kandmise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 01.04.2016 nr 42

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 49 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. aprilli 2013. a määruses nr 65 „Ametniku hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord, avalduse vorm ning matuse korraldamise kulude kandmise ulatus, tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Ametniku hukkumise või surma korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord ning avalduse vorm”;

2) määruse preambulis asendatakse arv „4” arvuga „5”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse arv „2” arvuga „3”;

4) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Avaldust hoitakse suletud ümbrikus avalduse hoidmise eest vastutava isiku juures või struktuuriüksuses kuni avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude tuvastamiseni.”;

5) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json