Teksti suurus:

Avaliku teenindamise otselepingu nr 3-3/17/79 täiendav kokkulepe nr 9

Väljaandja:Kagu Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2021, 2

Avaliku teenindamise otselepingu nr 3-3/17/79 täiendav kokkulepe nr 9

Vastu võetud 07.12.2020
nr 4-5/50


Eesti Vabariik kui veo tellija, keda esindab pädeva asutusena MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, registrikood 80425742, asukoht Kesk 20, 63308 Põlva, keda esindab juhatuse liige Sander Saar

Ja OÜ Asunduse , registrikood 10269625, keda esindab põhikirja alusel Henno Kõrbe, sõlmivad 20.03.2017 otselepingu nr 3-3/17/79. juurde täiendava kokkuleppe nr 9 alljärgnevalt:


1. Lepingu punkti 3.5 kohaselt muudetakse liinikilomeetri maksumuse piirmäära kaks korda kalendriaastas vastavalt indeksile eelmise perioodi liinikilomeetri maksumust suurendades või vähendades.

Liinikilomeetri maksumus alates 2021 I poolaasta: 0,9444 €/km

 

 

Tellija

Vedaja

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Saar

Henno Kõrbe

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus

OÜ Asunduse

juhatuse liige

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json