Teksti suurus:

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2021, 4

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine

Vastu võetud 05.04.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruses nr 16 „2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse number „3500” numbriga „3401”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga „Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal”.

Kalle Laanet
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa 1 Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json