Teksti suurus:

Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord

Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2013, 26

Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord

Vastu võetud 02.05.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel.

§ 1.   Palgamäärade kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse Päästeameti, Häirekeskuse ja Sisekaitseakadeemia päästeteenistujate palgamäärad vastavalt lisadele 1, 2 ja 3.

  (2) Palgamäärade kehtestamisel võetakse teenistuskohast sõltuvalt arvesse piirkonda, päästeteenistuja kvalifikatsiooninõudeid, teenistus- või töötingimuste erisusi ja muid töö eripära iseloomustavaid näitajaid.

§ 2.   Põhipalga määramise kord

  Päästeteenistujate põhipalga määramise kord kehtestatakse vastavalt Päästeameti ja Häirekeskuse palgajuhendiga ning Sisekaitseakadeemia töötasustamise korraga.

§ 3.   Muutuvpalga maksmise kord

  (1) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul päästeteenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti päästeteenistuja aastasest põhipalgast.

  (2) Päästeteenistujale võib muutuvpalga osana maksta tulemustasu vastavalt päästeasutuse juhi või Sisekaitseakadeemia rektori kehtestatud tulemustasu maksmise kriteeriumitele.

  (3) Päästeteenistujale võib muutuvpalga osana maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest ühekordse või perioodiks määratud lisatasuna.

  (4) Päästeteenistujale võib muutuvpalga osana maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse, töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Päästeameti päästeteenistujate palgamäärad

Lisa 2 Häirekeskuse päästeteenistujate palgamäärad

Lisa 3 Sisekaitseakadeemia päästeteenistujate palgamäärad

/otsingu_soovitused.json