Teksti suurus:

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2017, 1

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Vastu võetud 02.06.2017 nr 29

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1.  Ametitõendi vorm

 (1) Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 millimeetrit × 54 millimeetrit.

 (2) Ametitõendi vorm on esitatud määruse lisas.

§ 2.  Ametitõendile kantavad andmed

 (1) Ametitõendile kantakse järgmised andmed:
 1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
 2) ametniku isikukood;
 3) ametitõendi number;
 4) ametniku värvitrükis fotokujutis;
 5) ametitõendi väljaandmise kuupäev;
 6) Veeteede Ameti peadirektori allkiri.

 (2) Ametitõendi tekst trükitakse musta värviga.

§ 3.  Varem väljastatud ametitõendi kehtivusaeg

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud kehtivad ametitõendid jäävad kehtima kuni 2017. aasta 1. augustini.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. jaanuari 2008. a määrus nr 1 „Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

/otsingu_soovitused.json