Teksti suurus:

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2017, 1

Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

Vastu võetud 02.06.2017 nr 29

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 76 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ametitõendi vorm

  (1) Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõend (edaspidi ametitõend) on plastikust valmistatud kaart mõõtmetega 85,5 millimeetrit × 54 millimeetrit.

  (2) Ametitõendi vorm on esitatud määruse lisas.

§ 2.   Ametitõendile kantavad andmed

  (1) Ametitõendile kantakse järgmised andmed:
  1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
  2) ametniku isikukood;
  3) ametitõendi number;
  4) ametniku värvitrükis fotokujutis;
  5) ametitõendi väljaandmise kuupäev;
  6) Veeteede Ameti peadirektori allkiri.

  (2) Ametitõendi tekst trükitakse musta värviga.

§ 3.   Varem väljastatud ametitõendi kehtivusaeg

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud kehtivad ametitõendid jäävad kehtima kuni 2017. aasta 1. augustini.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. jaanuari 2008. a määrus nr 1 „Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm

/otsingu_soovitused.json