Teksti suurus:

Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2019, 1

Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine

Vastu võetud 03.06.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 13 lõike 5 alusel.

Siseministri 27. novembri 2017. a määruses nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vormi ning teate esitamise juhendi kehtestamine

Määrusega kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 alusel ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 punktides 1–12, § 16 lõike 1 punktides 1–7 ja 9–12 ning § 17 lõikes 1 nimetatud isikute poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm (lisa 1) ning teate esitamise juhend (lisa 2).”;

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm

Lisa 2 Rahapesu andmebüroole esitatava teate esitamise juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json