Teksti suurus:

Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu

Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.06.2023, 5

Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 17.12.2018 nr 60
RT I, 20.12.2018, 14
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2020RT I, 02.07.2020, 217.07.2020
16.12.2020RT I, 22.12.2020, 1001.01.2021
29.03.2022RT I, 01.04.2022, 1304.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 24. veebruarist 2022. a.
16.12.2022RT I, 28.12.2022, 601.01.2023
08.05.2023RT I, 23.05.2023, 126.05.2023
01.06.2023RT I, 07.06.2023, 201.07.2023

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse selliste rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu, mida ravikindlustusega hõlmamata isikul on õigus saada Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]

§ 2.   Rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused

  Ravikindlustusega hõlmamata isiku eest tasutakse tervishoiuteenuse osutajale Tervisekassa eelarvest järgmiste tervishoiuteenuste eest:
[RT I, 23.05.2023, 1 - jõust. 26.05.2023]
  1) HIV-nakkuse testimine, välja arvatud anonüümne testimine;
  2) HIV-positiivsete ambulatoorsete infektsioonhaiguste teenused, välja arvatud teenusega seotud juhtumikorraldus;
  3) tuberkuloosihaige ravi, välja arvatud tuberkuloosiravi konsiilium;
[RT I, 07.06.2023, 2 - jõust. 01.07.2023]
  4) tuberkuloosikahtlase isiku või temaga kontaktis olnud isiku diagnostilised uuringud;
  41) SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse ravi ja sellega seotud tervishoiuteenused;
[RT I, 02.07.2020, 2 - jõust. 17.07.2020]
  42) SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 nakkuskahtlase isiku diagnostilised uuringud ja nendega seotud tervishoiuteenused;
[RT I, 02.07.2020, 2 - jõust. 17.07.2020]
  5) tubakast loobumise nõustamine;
  51) alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine;
[RT I, 28.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]
  6) narkootilist või psühhotroopset ainet või alkoholi tarvitava psüühikahäirega isiku päevaravi;
  7) kuni 26-aastase (kaasa arvatud) isiku reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine;
  8) sõeluuringus osalemisega seotud tervishoiuteenused ja sõeluuringu tulemusena vajalikuks hinnatud tervishoiuteenused;
[RT I, 22.12.2020, 10 - jõust. 01.01.2021]
  9) välismaalase tervisekontroll nakkushaiguste suhtes kui tema elukohajärgses riigis on puhkenud rahvusvaheline relvakonflikt, mille tõttu on välismaalane olnud sunnitud nimetatud riigist lahkuma ja tal ei ole võimalik turvaliselt ja püsivalt tagasi pöörduda ja kui tervisekontrolli ei rahastata muul õiguslikul alusel;
[RT I, 01.04.2022, 13 - jõust. 04.04.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 24. veebruarist 2022. a.]
  10) alkoholitarvitamise häire ravi.
[RT I, 28.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json