Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2011, 3

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 01.07.2011 nr 30

Määrus kehtestatakse "nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse" § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse elanike nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.  Nakkushaiguste loetelu, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
 1) tuberkuloos;
 2) B-viirushepatiit;
 3) difteeria;
 4) teetanus;
 5) läkaköha;
 6) poliomüeliit;
 7) leetrid;
 8) punetised;
 9) mumps;
 10) Hemofilus influenza b-tüüp.

§ 3.  Rakendussätted

  Immuniseerimiskava rakendamise juhis on kättesaadav Terviseameti veebilehel http://www.terviseamet.ee/

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a. määrus nr 34 «Immuniseerimiskava kehtestamine» (RTL 2007, 27, 491) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Ivi Normet
Terviseala asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Immuniseerimiskava