Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2011, 3

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 01.07.2011 nr 30

Määrus kehtestatakse "nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse" § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse elanike nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.   Nakkushaiguste loetelu, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
  1) tuberkuloos;
  2) B-viirushepatiit;
  3) difteeria;
  4) teetanus;
  5) läkaköha;
  6) poliomüeliit;
  7) leetrid;
  8) punetised;
  9) mumps;
  10) Hemofilus influenza b-tüüp.

§ 3.   Rakendussätted

  Immuniseerimiskava rakendamise juhis on kättesaadav Terviseameti veebilehel http://www.terviseamet.ee/

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a. määrus nr 34 «Immuniseerimiskava kehtestamine» (RTL 2007, 27, 491) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Ivi Normet
Terviseala asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Immuniseerimiskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json