Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Energiaauditi miinimumnõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 4

Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Energiaauditi miinimumnõuded” muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 37

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruses nr 76 „Energiaauditi miinimumnõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Energiaauditi aruande allkirjastab esimesena energiaauditi läbi viinud pädev isik ja seejärel ettevõtja.

(42) Energiamajanduse korralduse seaduse § 28 lõikes 2 nimetatud juhul allkirjastab energiaauditi aruande vaid suurettevõtja.”;

2) paragrahvid 8 ja 10–12 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Energiaauditi andmete esitamine

Suurettevõtja või energiaauditi läbi viinud pädev isik kannab vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 28 lõikele 1 majandus- ja taristuministri 19. märtsi 2020. a määruses nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” sätestatud energiaauditi andmed seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud tehnilise järelevalve infosüsteemi.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2020. aastal.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json