Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 15

Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.07.2020 nr 54

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 45 lõike 2, § 46 lõike 2 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruses nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) päästetööl osaleja toitlustamise ja joogivee kulude hüvitamise ulatust ja korda.”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juulil 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Helme
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json