Teksti suurus:

Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 „Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Rahvastikuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 18

Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 „Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 03.07.2020 nr 26

Määrus kehtestatakse riigilõivuseaduse § 7 lõike 4 alusel.

Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 „Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord” § 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Riigilõivu kandmine riigilõivukontole

(1) Kohaliku omavalitsuse üksus kannab kaardimaksega oma pangakontole või sularahas vastu võetud riigilõivu arvestuskuu viimasel tööpäeval riigilõivukontole.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus kasutab kogutud riigilõivu kandmiseks riigilõivukontole pangaülekannet, sularaha sissemakset pangas kohapeal või pangaautomaadis. Sularaha sissemakseks pangaautomaadis taotleb kohaliku omavalitsuse üksus Siseministeeriumilt riigilõivukontoga seotud deebetkaardi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud deebetkaardi saamiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Siseministeeriumile digitaalallkirjastatud taotluse. Taotluse vorm on avaldatud Rahandusministeeriumi kodulehel.”.

Riina Solman
Rahvastikuminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json