Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/019 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 19

Lepingu nr 17-00132/019 muutmine

Vastu võetud 03.07.2020

Lisa 5
28.06.2017 a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu“ nr 17-00132/019 juurde

Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhtivekspert tehnoosakonna juhataja ülesannetes Rait Parve

Ja

OSAÜHING ERIALA registrikoodiga 10613137, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Lääne tee 14a, 12111 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Tõnu Põldmaa,

kokku alljärgnevas:

1. Lõpetada poolte vahel 28.06.2017. a. sõlmitud Leping.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Leping loetakse lõppenuks kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Maanteeamet 
Teelise 4      
10916 Tallinn     
Tel. 611 9300  
E-post: info@mnt.ee  
Registrikood: 70001490  

____________________   
/digitaalselt allkirjastatud/    
OSAÜHING ERIALA
Lääne tee 14a,
12111 Tallinn
Tel. 504 3220
E-post: eriala@hot.ee
Registrikood: 10613137

____________________
/digitaalselt allkirjastatud/

 

/otsingu_soovitused.json