Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/047 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 20

Lepingu nr 17-00132/047 muutmine

Vastu võetud 03.07.2020

Lisa 5
28.06.2017 a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu“ nr 17-00132/047 juurde

Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhtivekspert tehnoosakonna juhataja ülesannetes Rait Parve

Ja

Osaühing ABC Tehno registrikoodiga 11215063, asukohaga Sõpruse pst 27, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Avo Raud,

võttes aluseks Lepingu p 8.1.,

kokku alljärgnevas:

1. Lisada Poolte vahel 28.06.2017. a sõlmitud Lepingu punktis 2 toodud tabelisse järgmine Ülevaatuspunkt:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

3.

Muuli tee 10, Miiduranna küla, Viimsi vald, 74015 Harju maakond

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Maanteeamet   
Teelise 4      
10916 Tallinn     
Tel. 611 9300   
E-post: info@mnt.ee  
Registrikood: 70001490    

____________________   
/digitaalselt allkirjastatud/   
Osaühing ABC Tehno
Sõpruse pst 27
10615 Tallinn
Tel. 502 1408
E-post: info@tehnokuller.ee
Registrikood: 11215063

____________________
/digitaalselt allkirjastatud/

 

/otsingu_soovitused.json