Teksti suurus:

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2015, 16

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 06.08.2015 nr 108

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad pädevate isikute täpsemad kvalifikatsiooninõuded.

§ 2.   Ehitusala tegevusalade täpsem jagunemine ning tegevusala kvalifikatsiooninõuded

  (1) Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 1.

  (2) Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 2.

  (3) Omanikujärelevalve tegemise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 3.

  (4) Ehitise auditi tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 4.

  (5) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 5.

  (6) Ehitusuuringu tegemise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 6.

  (7) Liiklusohutuse auditi tegemise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 7.

  (8) Avalikult kasutatavate teede korrashoiu tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 8.

  (9) Liikluskorralduse projektide tegemise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 9.

  (10) Energiaauditi tegemise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 10.

  (11) Energiamärgise andmise tegevusala täpsem jagunemine ning pädeva isiku kvalifikatsiooninõue on toodud käesoleva määruse lisa tabelis 11.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nõuded pädevate isikute kvalifikatsioonile

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json