Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses relvaseaduses terminite muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2018, 2

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses relvaseaduses terminite muutmisega

Vastu võetud 02.08.2018 nr 69

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 5 lõike 2, relvaseaduse § 731 lõike 4 ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 39 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord” § 14 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad „Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistrisse” sõnadega „sõjaväerelvade registrisse”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” § 99 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Täiesti salajasel tasemel salastatud teabekandjat edastav kuller peab kandma ametirelva või temaga peab olema kaasas ametirelva kandev isik.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2010. a määruse nr 98 „Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2010. a määruse nr 98 „Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded” § 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Ametirelva markeerimine võõrandamisel

(1) Ametirelvast tulirelva võõrandamisel tsiviilkäibesse kantakse relvaraamile ja tulirelva olulisele osale markeering „EST-CIV”.

(2) Ametirelva markeerimise lõikes 1 nimetatud juhul korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister kaitseministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json