Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruse nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.08.2018, 4

Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruse nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused” muutmine

Vastu võetud 02.08.2018 nr 71

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruses nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Enampakkumisel saadud tulu kasutamise periood lõpeb 30. novembril 2022. a.”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json