Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2011. a määruse nr 96 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2014, 9

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2011. a määruse nr 96 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” muutmine

Vastu võetud 02.10.2014 nr 155

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2011. a määruses nr 96 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Eestis” sõnadega „Euroopa Majanduspiirkonnas”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „lennuplaani märgitud” sõnadega „lennuplaanis tõendatud asjakohase staatusega”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) õppelennud, mida sooritatakse eranditult lennukijuhi litsentsi omandamise või lennumeeskonna liikmete hindamise eesmärgil, kui see on lennuplaanis tõendatud asjakohase staatusega, tingimusel, et lendu ei kasutata reisijate või kauba transpordiks või õhusõidukite positsioneerimiseks või vedamiseks;”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) lennud, mida sooritatakse seoses nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele (EÜT L 240, 24.08.1992, lk 8–14) ette nähtud avaliku teenuse osutamise kohustusega Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 nimetatud äärepoolseimate piirkondade lennuliinidel või sellistel lennuliinidel, mille maht ei ületa 30 000 istekohta aastas;”;

5) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) lennud, mida sooritab alates 1. jaanuarist 2013. a kuni 31. detsembrini 2020. a mitteärilise lennutranspordi teostaja, juhul kui lendude tekitatud süsinikdioksiidi heitkogus kokku on alla 1000 tonni aastas.”;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ärilise lennutranspordi teostaja on õhusõiduki käitaja, kes tasu eest osutab avalikkusele regulaar- ja mitteregulaarlendude teenust reisijate, kauba või posti veoks.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Margus Sarapuu
Riigikantselei strateegiadirektor riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json