Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2014, 18

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Vastu võetud 20.12.2013 nr 77
RT I, 29.12.2013, 14
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2014RT I, 26.02.2014, 1801.03.2014
27.08.2014RT I, 29.08.2014, 901.09.2014
06.10.2014RT I, 07.10.2014, 1710.10.2014

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 3 ja § 43 lõike 3 alusel.
[RT I, 29.08.2014, 9 - jõust. 01.09.2014]

§ 1.   Püük nakkevõrkudega

  (1) Kaldast arvates ühe kilomeetri laiusel veealal Peipsi järvel, ning kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud:
  1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 29. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
  2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

  (2) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini.

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.08.2014, 9 - jõust. 01.09.2014]

  (4) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 2 on lubatud kalapüügiseaduse § 134 lõike 3 alusel Peipsi järvele kaldast arvates 1 kilomeetri kaugusele kehtestatud nakkevõrgu püügivõimalusi kasutada 1. märtsist 5. maini jääalusel püügil Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 kilomeetri laiusel veealal käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud silmasuurusega.
[RT I, 29.08.2014, 9 - jõust. 01.09.2014]

§ 2.   Mõrrapüük

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on mõrrapüügil, sealhulgas tindipüügil, keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 24 millimeetrit ning päras väiksemat silmasuurust kui 20 millimeetrit, välja arvatud alal, mis on kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit, kus on keelatud kasutada mõrra ja kastmõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.

§ 21.   Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 1. septembrist 10. oktoobrini keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 25 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 30 cm.
[RT I, 29.08.2014, 9 - jõust. 01.09.2014]

§ 3.   Püügikeelud

  (1) Peipsi järvel on keelatud põhjanooda ehk mutnikuga:
  1) jääalune kalapüük;
  2) kalapüük 22. oktoobrist 31. detsembrini.
[RT I, 07.10.2014, 17 - jõust. 10.10.2014]

  (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1.augustist 20. augustini.

  (3) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m 1. maist 25. maini.

  (4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud siia ja tindi püük.
[RT I, 26.02.2014, 18 - jõust. 01.03.2014]

  (5) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kalapüük pöörinooda laeva pardale võtmisega käesoleva lõike jõustumisest 31. augustini ja 22. oktoobrist 31. detsembrini.
[RT I, 07.10.2014, 17 - jõust. 10.10.2014]

  (6) Kui  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvena püük kalapüügiseaduse § 19 lõikes 6 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes kalapüügil kuni 21. oktoobrini keelatud kasutada pööri- ja põhjanooda noodapäras, mitte vähem kui 5 m ulatuses pära lõpuosast, väiksemat silmasuurust kui 110 mm.
[RT I, 07.10.2014, 17 - jõust. 10.10.2014]

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

/otsingu_soovitused.json