Teksti suurus:

Kaitseministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 25 „Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2016, 2

Kaitseministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 25 „Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 05.10.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 35 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 25 „Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord” § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kutsealuse, kes Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega vastab kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, kutsesobivuse hindamise vajaduse otsustab Kaitseressursside Amet. Kutsealusel on isikliku avalduse alusel õigus nõuda kutsesobivuse hindamist.”.

Hannes Hanso
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

/otsingu_soovitused.json