Teksti suurus:

Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. a määruse nr 75 „Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.10.2020, 1

Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. a määruse nr 75 „Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal“ muutmine

Vastu võetud 06.10.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. a määruse nr 75 „Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal“ §-i 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Soonlepa lahes Kaevatsi laiu lõunatippu (58°48.369' N; 23°3.852' E) ja Saarnaki laiu lõunatippu (58°47.357' N; 23°0.561' E) ning Õunaku lahes Kassari saare lõunatippu (58°46.559' N, 22°52.998' E) ühendavate sirgete ja rannajoone vahelisel alal on keelatud kasutada nakke- või raamvõrke, mille silmasuurus on väiksem kui 90 mm, 10. oktoobrist 30. novembrini.“.

§ 2.   Määrus jõustub 2020. a 10. oktoobril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json