Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
05.11.2012 otsus nr 180

Elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seadus

Vastu võetud 18.10.2012

§ 1.  Elektroonilise side seaduse § 90 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal on õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt mõistlikku tasu teleprogrammide taasedastamise eest.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json