Teksti suurus:

Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viis

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2013, 6

Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viis1

Vastu võetud 05.11.2013 nr 62

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 78 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja nende rakendamise viis.

§ 2.   Integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise tingimused ja viis

  (1) Integreeritud taimekaitse põhimõtteid rakendatakse, kasutades taimekahjustajate levikut ennetavaid taimekaitseabinõusid ja vajaduse korral taimekahjustajaid tõrjuvaid taimekaitseabinõusid.

  (2) Taimekahjustajaid tõrjuvaid taimekaitseabinõusid rakendatakse kohapeal tehtud vaatluse tulemusel saadud teabe põhjal.

  (3) Integreeritud taimekaitse põhimõtetest rakendatakse taimekahjustajate leviku ennetamiseks järgmisi taimekaitseabinõusid järgmisel viisil:
  1) valides taime liigile sobiva viljelusviisi;
  2) kasutades viljavaheldust;
  3) väetades ja lubjates tasakaalustatult;
  4) kasutades kasvatatava taimeliigi puhul enamlevinud taimekahjustaja suhtes vastupanuvõimelist sorti ning sertifitseeritud seemet või paljundusmaterjali;
  5) puhastades masinaid ja seadmeid regulaarselt;
  6) rakendades olulisi kasulikke organisme säilitavaid ning nende levikut soodustavaid teisi taimekaitseabinõusid.

  (4) Integreeritud taimekaitse põhimõtetest rakendatakse taimekahjustajate tõrjeks järgmisi taimekaitseabinõusid järgmisel viisil:
  1) lähtudes taimekahjustaja tõrjevajaduse hindamisel ning sobiva tõrjeabinõu ja selle rakendamise aja valiku üle otsustamisel eelkõige kohapeal tehtud vaatluse tulemusel saadud teabest;
  2) punktis 1 nimetatud hinnangu andmisel ja otsuse tegemise korral arvestades vajaduse korral täiendavalt muudest allikatest saadud taimekahjustajate leviku andmeid või asjakohase kvalifikatsiooniga nõustaja soovitusi;
  3) eelistades bioloogilist, mehaanilist ja muud kemikaalivaba taimekaitseabinõu, juhul kui nimetatud taimekaitseabinõu võimaldab rahuldavat tõrjeefekti;
  4) kasutades tõrjutava taimekahjustaja tõrjeks mõeldud taimekaitsevahendit ja eelistades nende hulgast sellist, mis avaldab vähimat kõrvalmõju inimeste tervisele ja keskkonnale, eelkõige sihtrühmavälistele organismidele;
  5) hoides taimekaitsevahendi ja muu taimekaitseabinõu kasutamise taimekasvu seisukohalt aktsepteeritaval tasemel, sealhulgas vältides taimekahjustajal taimekaitsevahendi suhtes resistentsuse soodustamist;
  6) eelistades samal aastal tehtava kordustõrje ja järgneval aastal tehtava tõrje korral erineva toimeviisiga taimekaitsevahendi kasutamist.

  (5) Taimekaitsevahendi professionaalne kasutaja hindab rakendatud taimekaitseabinõu tõhusust kohapeal.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json