Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2023, 4

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 03.11.2023 nr 78

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 33 järgmises sõnastuses:

„(33) Harju maakonna Saku valla Saku aleviku, Juuliku küla, Kasemetsa küla ja Üksnurme küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõtetele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 33.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 33 „Saku aleviku, Juuliku küla, Kasemetsa küla ja Üksnurme küla lahkmejooned” (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 15. novembril 2023. aastal.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa 33 Saku aleviku, Juuliku küla, Kasemetsa küla ja Üksnurme küla lahkmejooned

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json