Teksti suurus:

Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 14

Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid

Vastu võetud 26.11.2010 nr 162
RT I, 07.12.2010, 2
jõustumine 10.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2018RT I, 31.07.2018, 810.08.2018

Määrus kehtestatakse „Looduskaitseseaduse” § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Parkide piirid

  Võru maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaartidel määruse lisas1:
  1) Järvere mõisa park2;
  2) Kreutzwaldi park3;
  3) Linnamäe mõisa park4;
  4) Mõniste mõisa park4;
  5) Rõuge mõisa park5;
  6) Sõmerpalu mõisa park2;
  7) Urvaste mõisa park5;
  8) Uue-Antsla mõisa park4;
  9) Vana-Antsla mõisa park4;
  10) Väimela mõisa park6.

§ 2.  Puistu piir

  Võru maakonnas paikneva Vastseliina lehisepuistu2 piir on esitatud kaardil määruse lisas1.

§ 3.  Kaitsekord

  Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistu kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Kaitsealuste parkide ja puistu välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsioonis ja maakatastri andmeid. Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee). Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
[RT I, 31.07.2018, 8 - jõust. 10.08.2018]

2 Park on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 30. märtsi 1962. a otsusega nr 33 „Looduskaitse ja kultuurimälestiste kaitse korraldamisest Võru rajoonis”.

3 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks Vabariigis”.

4 Park on kaitse alla võetud Antsla rajooni TSN Täitevkomitee 6. juuni 1958. a otsusega nr 67 „Antsla rajooni looduse ja kultuurimälestusmärkide säilitamisest”.

5 Park on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 16. oktoobri 1959. a otsusega nr 207 „Parkide säilitamisest ja hooldamisest Võru rajoonis”.

6 Park on kaitse alla võetud Võru Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1958. a otsusega nr 102 „Looduskaitse organiseerimisest Võru rajoonis”.

Lisa Järvere mõisa park

Lisa Kreutzwaldi park

Lisa Linnamäe mõisa park

Lisa Mõniste mõisa park

Lisa Rõuge mõisa park

Lisa Sõmerpalu mõisa park

Lisa Urvaste mõisa park

Lisa Uue-Antsla mõisa park

Lisa Vana-Antsla mõisa park

Lisa Väimela mõisa park

Lisa Vastseliina lehisepuistu
[RT I, 31.07.2018, 8 - jõust. 10.08.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json