Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2010, 3

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” muutmine

Vastu võetud 30.11.2010 nr 63

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 261 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruses nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” (RTL 2007, 57, 1017; RT I 2010, 47, 279) lisas tehakse järgmine muudatus:

Rida

„16 01 06 01

L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi”;

asendatakse reaga

„16 01 06 02

L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi”.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json