Teksti suurus:

Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2010, 5

Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

Vastu võetud 02.07.2007 nr 49
RTL 2007, 57, 1017
jõustumine 14.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.07.2010RT I 2010, 47, 27918.07.2010
30.11.2010RT I, 07.12.2010, 310.12.2010

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 261 lõike 4 alusel.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» kehtestada probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu vastavalt lisale.


Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 «Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu»
lisa
[RT I 07.12.2010, 3 – jõust. 10.12.2010]


Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

Kood

16

NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED

16 01

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotises 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)

16 01 03 01

M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 02

Muud vanarehvid, sealhulgas haagiste rehvid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 03 01, 16 01 03 03 ja 16 01 03 04

16 01 03 03

M2, M3, N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite vanarehvid

16 01 03 04

Erisõidukite ja põllumajandusmasinate vanarehvid

16 01 04 01*

M1 ja N1 kategooria romusõidukid

16 01 04 02*

L2e kategooria romusõidukid

16 01 06 01

M1 ja N1 kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 06 02

L2e kategooria romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 21 01*

Kasutatud kütusefiltrid

16 01 21 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad mootorsõidukite katalüsaatorseadmed

16 01 22 01

Mootorsõidukite katalüsaatorseadmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 01 21 02*

16 02

Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed

16 02 11 02*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad

16 02 11 03*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed

16 02 11 08*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)

16 02 11 09*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed

16 02 11 10*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid

16 02 11 11*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad

16 02 13 02*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 03*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 04*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 05*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 06*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 07*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 08*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 09*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 10*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 13 11*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 12*

16 02 14 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 05

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 07

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 08

Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 09

Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 10

Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 14 11

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13*

16 02 15 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad plastosad

16 02 15 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad klaasosad

16 02 15 09*

Elektri- ja elektroonikaseadmete trükkplaadid

16 02 15 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed

16 02 15 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid

16 02 15 12*

Vedelkristallkuvarid (LCD, LED ja plasmakuvarid)

16 02 15 13*

Kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp

16 02 15 14*

Elektronkiiretorukuvarid (CRT-kuvarid)

16 02 16 08

Põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldavad plastosad

16 02 16 09

Muud plastosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 02 15 07* ja 16 02 16 08

16 02 16 10

Klaasosad, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 08*

16 02 16 11

Elektri- ja elektroonikaseadmete välised juhtmed, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 10*

16 02 16 12

Printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodiga 16 02 15 11*

16 06

Patareid ja akud

16 06 05 01

Muud patareid, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05 05 ja 16 06 05 06

16 06 05 02

Muud akud, mida ei ole nimetatud jäätmekoodidega 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 05 03 ja 16 06 05 04

16 06 05 03

Nikkelmetallhüdriidakud

16 06 05 04

Liitiumioonakud

16 06 05 05

Hõbeoksiidpatareid

16 06 05 06

Liitiumpatareid

20

OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

20 01

Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)

20 01 23 01*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad

20 01 23 02*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad

20 01 23 03*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed

20 01 23 08*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)

20 01 23 09*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed

20 01 23 10*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid

20 01 35 01*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 02*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 03*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 04*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 05*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 06*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 07*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 08*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 09*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 35 10*

Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*

20 01 36 01

Kasutuselt kõrvaldatud suured kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 02

Kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 03

Kasutuselt kõrvaldatud infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 04

Kasutuselt kõrvaldatud tavatarbijatele määratud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 05

Kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 06

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikatööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 07

Kasutuselt kõrvaldatud mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 08

Kasutuselt kõrvaldatud meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted), mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 09

Kasutuselt kõrvaldatud seire- ja valveseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*

20 01 36 10

Kasutuselt kõrvaldatud automaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* , 20 01 23*ja 20 01 35*Tärniga (*) on nimistus tähistatud ohtlikud jäätmed.

1 Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlikud osad võivad sisaldada näiteks ohtlikeks liigitatud patareisid ja akusid, elavhõbelülitusi, elektronkiiretorude klaasi, muud aktiveeritud klaasi.
[RT I, 07.12.2010, 3 - jõust. 10.12.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json