Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2012, 3

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.12.2012 nr 46

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) täidab õigusaktidest tulenevaid üldarstiabi korraldamise ülesandeid;”;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) peremeditsiini osakond.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Peremeditsiini osakonna põhiülesanneteks on oma pädevuse piires üldarstiabi korraldamine ja planeerimine, perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine, perearsti nimistu kinnitamine ning perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramine või muutmine, isiku perearsti nimistusse määramine ja isiku perearsti nimistust väljaarvamine, vajaduse korral nimistuga perearsti ajutise asendamise korraldamine, perearsti nimistuga seotud andmete töötlemine.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json