Teksti suurus:

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2012, 9

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Vastu võetud 04.12.2012 nr 78

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 26 lõike 5 alusel.

§ 1.  Ehitise kasutamise otstarve

  (1) Ehitise kasutamise otstarbe määratlemiseks kasutatakse tähistust, mis koosneb ehitise kasutamise otstarbe nimetusest ja sellele vastavast viiekohalisest koodist.

  (2) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu ülesehitus on hierarhiline, milles üldisema täpsusastme kasutamise otstarbe tähistus sisaldab spetsiifilisema täpsusastme kasutamise otstarvete tähistusi.

  (3) Ehitisele määratakse kasutamise otstarve viie koodikoha täpsusega.

  (4) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on toodud käesoleva määruse lisas.

  (5) Külaliskorteri ja kodumajutuse turismiseaduse tähenduses võib liigitada käesoleva määruse lisas toodud ehitise kasutamise otstarvete 11101 ning 11210 kuni 11222 alla.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Enne 1. jaanuari 2013. a ehitisele määratud ehitise kasutamise otstarbe käesoleva määrusega kooskõlla viimine ei ole kohustuslik. Määruses sätestatud ehitise kasutamise otstarvet tuleb kohaldada ehitise kasutamise otstarbe muutmisel.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrus nr 10 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json