Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2016, 16

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 05.12.2016 nr 140

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruses nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ministeeriumi hallatavad riigiasutused on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Tervise Arengu Instituut ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.”;

2) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler juhib osakonnajuhataja kaudu digitaalvõimekuse arendamise osakonna tööd.”;

3) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 20 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) digitaalvõimekuse arendamise osakonna põhiülesanne on kavandada ministeeriumi ja valitsemisala infotehnoloogiapoliitikat ning luua eeldused avalike teenuste paremaks kujundamiseks ministeeriumi ja selle valitsemisala avalike teenuste arendamise koordineerimise kaudu, lähtudes riigi infosüsteemi ja infotehnoloogia pakutavatest võimalustest. Osakonnal on juhtiv roll teenusearenduse, arendusprojektide ja standardiarenduse koordineerimisel, isikuandmete privaatsuskäsitluse haldamisel, valdkondade kvaliteedijuhtimise toetamisel ning digitaaloskuste ja -võimekuse arendamisel.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json