Teksti suurus:

Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 07.12.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2021 otsus nr 23

Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.11.2021

§ 1.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 2–5 ning lõiked 21, 31, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva seaduse enne 2022. aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsiooni § 7 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud sihtotstarbeks ettenähtud ja laekunud vahendeid võib kasutada kuni nende vahendite lõppemiseni.”.

§ 2.  Riigieelarve seaduse muutmine

Riigieelarve seaduse § 531 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast tekstiosa „riigi osalusel asutatud sihtasutuse,” tekstiosaga „kohaliku omavalitsuse üksuse või tema asutatud sihtasutuse või mittetulundusühingu,”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json