Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse ja käibemaksuseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2013, 1

Ravikindlustuse seaduse ja käibemaksuseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.01.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 48 lõike 4 ja käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.  Ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud määruse muutmine

Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 60 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „poolaasta” sõnaga „kalendripoolaasta” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

7005024 

OneTouch® Select® 50 tk

25,00

90%

10%

7005035

Mendor Discreet 50 tk

24,80

90%

10%

7005002

SensoCard 50 tk

18,90

90%

10%

7005923

AutoSense 50 tk

19,90

90%

  10%”;

3) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelad

(1) Insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005754

Insupen 6 mm 31G N100

14,01

90%

10%

7005765

Insupen 8 mm 31G N100

14,01

90%

10%

7005965

Insupen sensitive 6 mm 32G N100

14,91

90%

10%

7005495

Insupen sensitive 8 mm 32G N100

14,91

85%

15%

7005710

MicroFine 0,23 × 4 mm – 32G N100

14,92

90%

10%

7005721

MicroFine 0,25 × 5 mm – 31G N100

14,42

90%

10%

7005732

MicroFine 0,25 × 8 mm – 31G N100

12,87

90%

10%

7005204

MicroFine 0,33 × 12,7 mm – 29G N100

12,87

90%

10%

7005798

NovoFine 0,3 × 6 mm – 30G N100

18,48

73%

27%

7005855

NovoFine 0,3 × 8 mm – 30G N100

15,17

84%

16%

(2) Haigekassa võtab üle diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike insuliini süstevahendi ühekordse kasutusega nõelte eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
1) alla 19-aastasele diabeedihaigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
2) I tüübi diabeedi haigele kuni 700 nõela eest kalendripoolaastas;
3) rasedusdiabeediga või II tüübi diabeedi haigele rasedale, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 500 nõela eest kalendripoolaastas;
4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, kuni 200 nõela eest kalendripoolaastas.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

§ 22. Stoomirõngad

(1) Stoomirõngaste kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7003493

Eakin Cohesive Seals Large 98 mm (839001) 10 tk

47,20

90%

10%

7004742

Eakin Cohesive Seals Small 48 mm (839002) 20 tk

71,80

90%

10%

7004438

Eakin Cohesive SLIMS 48 mm (839005) 30 tk

81,50

90%

10%

(2) Haigekassa võtab üle stoomirõngaste eest tasu maksmise kohustuse ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolo-, ileo- või urostoom järgmistel juhtudel järgmises ulatuses:
1) ileostoomi, urostoomi, allavajunud kolostoomi ja kolostoomi stoomiümbruse sügavate ebatasasuste korral, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kalendripoolaastas;
2) kolostoomi korral kiiritusravi ja infektsioonhaiguste ajal, kui stoomisisu lekke tõttu on oht nahainfektsioonideks, kuni 52 stoomirõnga eest kuue kuu jooksul.”;

5) paragrahvi 4 lõikes 2 esitatud tabelit täiendatakse uue reaga järgmises sõnastuses:

7005686 

Stoomikotid, Alterna Free filtriga, avatud, Hide-Away sulguriga, plaadile 30 tk

69,18

90%

  10%”;

6) paragrahvi 4 lõikes 3 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

7006036 

Esteem+ üheosalised kolostoomikotid, filtriga 30 tk

48,52

90%

10%

7006014

Esteem+ klambrita tühjendatav filtriga üheosaline stoomikott 10 tk

32,39

90%

10%

7006025

Esteem+ kumer, klambrita, tühjendatav, filtriga üheosaline stoomikott 10 tk

49,85

90%

  10%”;

7) paragrahvi 4 lõikes 4 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

7005675 

Üheosalised Alterna Free, filtriga, Hide-Away sulguriga stoomikotid 30 tk

91,05

90%

10%

7005664

Üheosalised Alterna Free kinnised, filtriga stoomikotid 30 tk

45,78

90%

  10%”;

8) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi kolostoomi stoomikottide või ileostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.”;

9) paragrahvi 5 lõikes 2 esitatud tabelit täiendatakse uue reaga järgmises sõnastuses:

7005697 

Stoomi pulber 25g 1 tk

3,98

90%

  10%”;

10) paragrahvi 7 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse uue reaga järgmises sõnastuses:

7005507 

Stoomivöö Carefix Stomaplus 1 tk

8,61

90%

  10%”;

11) määrust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Stoomiväljutuse kontrolli seade

(1) Convatec stoomiväljutuse kontrolli seadme kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005125

Vitala stoomiväljutuse kontrolli seade 1 tk

19,04

90%

10%

(2) Haigekassa võtab üle stoomiväljutuse kontrolli seadme eest tasu maksmise kohustuse kuni 24 stoomiväljutuse kontrolli seadme eest kalendriaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on kolostoom.”;

12) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haigekassa võtab üle ühe- või kaheosalise stoomisüsteemi ileostoomi stoomikottide või kolostoomi stoomikottide eest tasu maksmise kohustuse kuni 370 koti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on ileostoom.”;

13) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) ConvaTeci urostoomi öise uriinikogumiskoti kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7000490

Öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

10%

(2) Coloplasti urostoomi öise uriinikogumiskoti kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005709

Öine uriinikogumiskott 1 tk

3,98

90%

10%

(3) Haigekassa võtab üle urostoomi öise uriinikogumiskoti eest tasu maksmise kohustuse kuni 6 öise uriinikogumiskoti eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kellel on urostoom.”;

14) paragrahvi 26 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse uue reaga järgmises sõnastuses:

7005192 

Askina® Trachea 9,5×8,5 cm 1 tk

  2,54

90%

  10%”;

15) paragrahvi 27 lõikes 1 esitatud tabelis tunnistatakse kehtetuks rida:

7000658 

Trahheostoomia filtrid – Provox 20 tk

50,51

90%

  10%”;

16) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kuni 420 Pharma Neo trahheostoomi filtri eest kalendriaastas.”;

17) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haigekassa võtab üle aspiratsioonisondide eest tasu maksmise kohustuse kuni 1440 aspiratsioonisondi eest kalendripoolaastas ühe kindlustatud isiku kohta, kes viibib kodusel ventilatsiooniravil või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.”;

18) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Itbit Medical OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate randmeortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005574

Kohaldatav randmeortoos

18,45

90%

  10%”;

19) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Itbit Medical OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate õla- ja küünarliigese ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005046

Kohaldatav epikondüliidiortoos

12,22

90%

10%

7005079

Kohaldatav õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos

86,05

90%

  10%”;

20) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Itbit Medical OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate põlveortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005057

Kohaldatav põlvetugi

101,55

90%

  10%”;

21) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Itbit Medical OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate jalaortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005068

Kohaldatav kogujala ortoos (tugiaparaat)

262,68

90%

10%

7005091

Kohaldatav korrigeeriv jalatugi

67,24

90%

  10%”;

22) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Itbit Medical OÜ esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate selja- ja nimmepiirkonna ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005080

Kohaldatav tugikorsett

99,35

90%

  10%”;

23) paragrahvi 47 lõikes 2 asendatakse sõna „poolaastas” sõnadega „kuue kuu jooksul”;

24) paragrahvi 48 lõikes 2 asendatakse sõna „aasta” sõnaga „kalendriaasta” vastavas käändes;

25) paragrahvi 50 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

7005440 

Silhouette MMT-368 infusioonikomplekt (13mm/45cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005451

Silhouette MMT-377 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005462

Silhouette MMT-381 infusioonikomplekt (13mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005473

Silhouette MMT-382 infusioonikomplekt (13mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005484

Silhouette MMT-383 infusioonikomplekt (13mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005844

Silhouette MMT-384 infusioonikomplekt (17mm/80cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005877

Silhouette MMT-378 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005013

Silhouette MMT-371 infusioonikomplekt (17mm/110cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005529

Silhouette MMT-373 infusioonikomplekt (17mm/60cm) 10 tk

100,28

90%

10%

7005776

Sure-T MMT-862 infusioonikomplekt (6mm/45cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005541

Sure-T MMT-864 infusioonikomplekt (6mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005552

Sure-T MMT-866 infusioonikomplekt (6mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005563

Sure-T MMT-874 infusioonikomplekt (8mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005530

Sure-T MMT-876 infusioonikomplekt (8mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005787

Sure-T MMT-884 infusioonikomplekt (10mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005596

Sure-T MMT-886 infusioonikomplekt (10mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005608

Sure-T MMT-863 infusioonikomplekt (29G/6mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005619

Sure-T MMT-865 infusioonikomplekt (29G/6mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005620

Sure-T MMT-873 infusioonikomplekt (29G/8mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005631

Sure-T MMT-875 infusioonikomplekt (29G/8mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005642

Sure-T MMT-883 infusioonikomplekt (29G/10mm/60cm) 10 tk

  86,75

90%

10%

7005653

Sure-T MMT-885 infusioonikomplekt (29G/10mm/80cm) 10 tk

  86,75

90%

  10%”;

26) paragrahvi 50 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite Quick-Set ja Silhouette eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.”;

27) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendi Sure-T eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 508, Paradigm MMT-712, Paradigm MMT-512, Paradigm Veo MMT-754 ja Paradigm Veo MMT-554 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 180 infusioonivahendi eest kalendriaastas.”;

28) paragrahvi 50 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba infusioonivahendite eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON Plus ja Accu-Chek Spirit insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult kuni 120 infusioonivahendi eest kalendriaastas.”;

29) paragrahvi 52 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

7005428 

Glükoosisensorid Enite MMT-7008A 5 tk

233,08

90%

10%

7005439

Glükoosisensorid Enite MMT-7008B 1 tk

  46,60

90%

  10%”;

30) paragrahvi 53 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

7005800 

Comfeel Plus Ulcer 031100 (10×10 cm)

    1,77

50%

50%

7005259

Comfeel Plus Ulcer 031150 (15×15 cm)

    4,16

50%

50%

7005260

Comfeel Plus Ulcer 031200 (20×20 cm)

    6,49

50%

50%

7005271

Biatain® Alginate (SeaSorb Dressing) 037102 (10×10 cm)

    3,54

50%

50%

7005282

Biatain® Alginate (SeaSorb Dressing) 037152 (15×15 cm)

    8,09

50%

50%

7005293

Biatain® Alginate Ag (SeaSorb Dressing AG) 037600 (10×10 cm)

    5,58

50%

50%

7005305

Biatain® Alginate Ag (SeaSorb Dressing AG) 037650 (15×15 cm)

  10,15

50%

50%

7005361

Biatain Non-Adhesive 334100 (10×10 cm)

    2,91

50%

50%

7005327

Biatain Non-Adhesive 334130 (15×15 cm)

    7,19

50%

50%

7005338

Biatain Adhesive 334200 (12,5×12,5 cm)

    3,68

50%

50%

7005585

Biatain Adhesive 334210 (15×15 cm)

    5,29

50%

50%

7005350

Biatain Adhesive 334230 (18×18 cm)

    7,09

50%

50%

7005316

Biatain AG Non-adhesive 396220 (10×10 cm)

    8,18

50%

50%

7005372

Biatain AG Non-adhesive 396250 (15×15 cm)

  14,55

50%

50%

7005383

Biatain AG Non-adhesive 396260 (20×20 cm)

  28,34

50%

50%

7005394

Biatain AG Adhesive 396320 (12,5×12,5 cm)

    9,43

50%

50%

7005406

Biatain AG Adhesive 396350 (18×18 cm)

  19,48

50%

50%

7005417

Biatain AG Adhesive 394640 (15×15 cm)

  13,97

50%

50%

7005136

Askina® Foam 7240710 (5×7 cm)

    2,28

50%

50%

7005147

Askina® Foam 7241010 (10×10 cm)

    2,91

50%

50%

7005158

Askina® Foam 7241210 (10×20 cm)

    4,46

50%

50%

7005743

Askina® Foam 7242005 (20×20 cm)

    8,09

50%

50%

7005192

Askina® Trachea 7248510 (9,5×8,5 cm)

    2,54

50%

50%

7005349

Askina® Heel, 7240105 (225 cm²)

    8,67

50%

50%

7005215

Askina® Heel XL, 7240210 (305 cm²)

    8,80

50%

50%

7005226

Askina® Foam Cavity 7244010 (2,5×40 cm)

    3,78

50%

50%

7005237

Askina® Cavity Strips 7246010 (2,5×40 cm)

    3,78

50%

  50%”;

31) paragrahv 59 sõnastatakse järgmiselt:

§ 59. Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seade

(1) Automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004618

ResMed S9 AutoSet

590,42

85%

15%

7003482

REMstar Auto A-Flex W/SD Card INT

587,54

85%

15%

7005888

Apex ICH-Auto

551,81

90%

10%

7005901

Apex XT-Auto

442,54

90%

10%

(2) Haigekassa võtab üle automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine automaatse rõhuregulatsiooniga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul järgmistel tingimustel:
1) alla 16-aastastel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia;
2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.”;

32) määrust täiendatakse §-ga 591 järgmises sõnastuses:

§ 591. Fikseeritava rõhuga positiivrõhu seade

(1) Fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus pakendid

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7005899

Apex XT-III

279,59

90%

10%

(2) Haigekassa võtab üle fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme eest tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikult, kellel on eelnevalt rõhu testimine fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadmega osutunud edukaks, üks kord viie kalendriaasta jooksul järgmistel tingimustel:
1) alla 16-aastastele patsientidele, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia;
2) 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel on diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga; öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk; kodade virvendusarütmia; kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II); infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.”;

33) paragrahv 60 sõnastatakse järgmiselt:

§ 60. Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskid

(1) Automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maskide kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood

Nimetus, kogus müügipakendis

Piirhind (eurodes)

Haigekassa poolt ülevõetava kohustuse piirmäär

Kindlustatud isiku omaosaluse määr

7004494

Ninamask Ultra Mirage II 21×35×10

136,25

90%

10%

7003831

Ninamask Mirage Micro 25,5×40×8

145,33

90%

10%

7004393

Ninamask Activa LT 25,5×40×8,5

145,33

90%

10%

7004001

Ninamask Vista 25,5×40×8

145,33

90%

10%

7004506

Ninamask Swift LT (sõõrmemask) 25,5×48×6

145,33

90%

10%

7004203

Ninamask Swift FX (sõõrmemask) 21×30×5

145,33

90%

10%

7003897

Täisnäomask UltraMirage 25×40×10

240,71

90%

10%

7004887

Ninamask Mirage FX 21×38×8,5

136,25

90%

10%

7004056

Täisnäomask Mirage Quattro 25×40×10

240,71

90%

10%

7004034

Täisnäomask Quattro FX 27×44×10

240,71

90%

10%

7003358

Ninamask Comfort Classic (S, M)

  94,33

90%

10%

7004539

Ninamask Comfort Gel (S, M, L)

  94,33

90%

10%

7003280

Ninamask Profile Lite (S, M, L)

125,71

90%

10%

7003864

Ninamask Comfort Select

162,02

90%

10%

7004630

Suu-ninamask Comfort Full (S,M,L)

162,02

90%

10%

7004179

Suu-ninamask ComfortGel Full (S,M,L)

226,70

90%

10%

7003370

Mask Comfort Lite 2 komplekt

242,67

90%

10%

7005811

EasyLife Nasal Mask

  94,33

90%

10%

7005822

EasyLife Fitback

112,27

90%

10%

7005833

ComfortGel Blue Nasal

  94,33

90%

10%

7005967

TrueBlue Nasal Mask

  94,33

90%

10%

7005518

GoLife Nasal Pillows Mask

  94,33

90%

10%

7005866

FullLife Full Face Mask

226,70

90%

10%

7005103

FitLife Total Face Mask

261,60

90%

10%

7005114

WIZARD 220 FF täisnäomask LW

  68,67

90%

10%

7005934

WIZARD 220 FF täisnäomask M

  68,67

90%

10%

7005945

WIZARD 220 FF täisnäomask MW

  68,67

90%

10%

7005956

WIZARD 220 FF täisnäomask S

  68,67

90%

10%

7005248

WIZARD 220 FF täisnäomask L

  68,67

90%

10%

7005978

WIZARD 220 FF täisnäomask SW

  68,67

90%

10%

7005989

WIZARD 210 Nasal nasaalmask L

  64,09

90%

10%

7005990

WIZARD 210 Nasal nasaalmask M

  64,09

90%

10%

7006003

WIZARD 210 Nasal nasaalmask S

  64,09

90%

10%

(2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajaliku automaatse rõhuregulatsiooniga ja fikseeritava rõhuga positiivrõhu seadme maski eest tasu maksmise kohustuse üks kord kalendriaastas käesoleva määruse § 59 lõikes 2 ja § 591 lõikes 2 sätestatud tingimustel.”.

§ 2.  Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud määruse muutmine

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 9 asendatakse kood „ex 3002 10 99” koodiga „ex 3002 10 98”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4)

Insuliinpumbad, -süstlad ja nende tarvikud;

ex 9018 31
ex 9018 32
ex 9033 00 00
ex 9021 90 90
ex 9018 39 00
ex 9018 90 84”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 8 asendatakse kood „ex 9003 19 00” koodiga „9003 19 00 10”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 17 asendatakse kood „ex 6307 90 99” koodiga „ex 6307 90 98”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 31 asendatakse kood „ex 7308 90 99” koodiga „7308 90 98”;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 36 asendatakse kood „ex 8211 91 30” koodiga „ex 8211 91 00”;

7) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 38 asendatakse kood „ex 6307 90 99” koodiga „ex 6307 90 98”;

8) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 39 asendatakse kood „ex 7308 90 99 koodiga „ex 7308 90 98”;

9) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 40 asendatakse kood „ex 9401 30 10” koodiga „ex 9401 30 00”.

§ 3.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 1 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2013. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 6 jõustub 1. aprillil 2013. a.

  (3) Määruse § 1 punkt 17 jõustub 1. märtsil 2013. a.

Taavi Rõivas
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json