Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2013, 6

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” muutmine

Vastu võetud 03.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” muutmine

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010. a määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend” § 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „15” tekstiosaga „20”.

Taavi Rõivas
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json