Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2015, 4

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.12.2014 nr 60

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 ning politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” § 20 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Enne 2015. aasta 1. jaanuari päästepeadirektori ja päästedirektori ametikohale nimetatud päästepeadirektor ja päästedirektor ei pea vastama määruse § 3 lõikes 3 sätestatud nõudele.”.

§ 2.  Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 12. aprilli 2013. aasta määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” § 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Enne 2015. aasta 1. jaanuari Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, peadirektori asetäitja ja prefekti ning Kaitsepolitseiameti peadirektori ja peadirektori asetäitja ametikohale nimetatud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, peadirektori asetäitja ja prefekt ning Kaitsepolitseiameti peadirektor ja peadirektori asetäitja ei pea vastama määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõudele.”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json