Teksti suurus:

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2019, 10

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Vastu võetud 31.12.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 791 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord.

§ 2.   Aktsiisikauba järelevalve alla jätmine

  Maksu- ja Tolliamet koostab ja toimetab kohustatud isikule kätte aktsiisikauba järelevalve alla jätmise otsuse, kuhu märgitakse aktsiisikauba kasutusotstarve ning järelevalve teostamise tingimused.

§ 3.   Järelevalve teostamise tingimused

  (1) Maksu- ja Tolliamet võib järelevalve alla jätmise otsuses kohustada adressaati:
  1) hoidma, ladustama, müüma, müügiks pakkuma või tarbima aktsiisikaupa kindlaksmääratud kohas;
  2) pidama arvestust aktsiisikauba üle;
  3) kauba veol pidama kinni kindlaksmääratud marsruudist ning näitama sihtkohas aktsiisikauba Maksu- ja Tolliametile ette;
  4) tagama aktsiisikaubale, samuti veokile, mahutile, hoidlale, seadmele või ruumile kus aktsiisikaup asub, paigaldatud tõkendite või mõõturite puutumatust;
  5) taotlema kauba võõrandamiseks või valduse üleandmiseks Maksu- ja Tolliametilt luba;
  6) taotlema kauba veokilt maha- või ümberlaadimiseks Maksu- ja Tolliametilt luba;
  7) teostama kauba mõõtmist;
  8) teatama Maksu- ja Tolliametile kaubaga seotud andmete muutumisest.

  (2) Järelevalve tingimuste muutmiseks peab otsuse adressaat taotlema ja ära ootama Maksu- ja Tolliameti loa.

§ 4.   Järelevalve lõpetamine

  Menetluse lõpetamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 792 alusel edastatakse kauba valdajale sellekohane teade.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 24. oktoobri 2015. a määrus nr 40 „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. veebruaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json