Teksti suurus:

Keskkonnaministri 02. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2021, 2

Keskkonnaministri 02. jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.01.2021 nr 62

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ § 10 punktiga 18.

Keskkonnaministri 2. jaanuari 2013. a määruses nr 1 „Eesti Loodusmuuseumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 3 ja 6 ning lõikes 3 asendatakse sõna „museaalide“ sõnadega „kogude eksemplaride“;

2) paragrahvi 9 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Loodusmuuseumi struktuuriüksused on:
1) kogude valdkond;
2) keskkonnateadlikkuse valdkond;
3) administratiivvaldkond.

(3) Struktuuriüksus võib koosneda osakondadest.

(4) Loodusmuuseumi struktuuriüksuste põhiülesanded on järgmised:
1) kogude valdkond kogub loodusmuuseumi kogudesse kuuluvaid eksemplare, säilitab ja uurib neid teaduslikult ning haldab kogude andmebaase;
2) keskkonnateadlikkuse valdkond korraldab ja arendab muuseumi keskkonnahariduslikke tegevusi ning loob, arendab ja haldab ekspositsiooni ja ajutisi näitusi;
3) administratiivvaldkond juhib, arendab ja haldab asjakohaselt loodusmuuseumi, peab korrektselt finantsarvestust, arendab personali, teeb keskkonnahoidlikke hankeid ning tagab õigus- ja muude haldusprotsesside, samuti avalike suhete, kommunikatsiooni, turunduse, teenuste müügi ja klienditeeninduse toimimise.“.

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json