Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0526-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2022, 1

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0526-1 muutmine

Vastu võetud 06.01.2022

Lisa 2
12.03.2019 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0526-1 juurde


Transpordiameti (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti teenuste juhtimise osakonna juhataja Reedik Poopuu, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 06.07.2021 korralduse nr 1.1-3/21/300 alusel

ja

Auto-Bon Baltic OÜ, registrikoodiga 11515090, asukohaga Jälgimäe tee 1, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harju maakond (edaspidi „Teostaja”), mida esindab prokuura alusel tegutsev prokurist Andrus Kuus,

vahel on sõlmitud 12.03.2019 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0526-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria DANGEL ning M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria PEUGEOT sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria DANGEL, M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria PEUGEOT ning M1-, M2-, N1-, N2- ja L6e-kategooria CITROEN sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

Auto-Bon Baltic OÜ

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11515090

Asukoht: Valge 4,

Asukoht: Jälgimäe tee 1, Tänassilma küla,

11413 Tallinn

Saku vald, 76406 Harju maakond

Telefon: +372 620 1200

Telefon: +372 618 1650

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@auto-bon.ee

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/


1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json