Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.01.2022, 2

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 46 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” § 2 lõikes 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lõiget täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„21) Haridus- ja Noorteamet – kuni 10 protsenti teenistuskohtadest;
22) Haridus- ja Teadusministeerium – kuni 6 protsenti teenistuskohtadest;”;

2) lõiget täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) Kultuuriministeerium – kuni 12 protsenti teenistuskohtadest;”;

3) punktid 16, 18 ja 52 tunnistatakse kehtetuks;

4) punktis 19 asendatakse arv „22” arvuga „32”;

5) lõiget täiendatakse punktiga 201 järgmises sõnastuses:

„201) Muinsuskaitseamet – kuni 5 protsenti teenistuskohtadest;”;

6) punktis 22 asendatakse arv „95” arvuga „100”;

7) punktis 29 asendatakse arv „30” arvuga „40”;

8) punktis 30 asendatakse arv „64” arvuga „100”;

9) punktis 31 asendatakse arv „54” arvuga „75”;

10) punktis 33 asendatakse arv „75” arvuga „90”;

11) lõiget täiendatakse punktiga 361 järgmises sõnastuses:

„361) Sisekaitseakadeemia – kuni 10 protsenti teenistuskohtadest;”;

12) punktis 38 asendatakse arv „75” arvuga „100”;

13) lõiget täiendatakse punktiga 502 järgmises sõnastuses:

„502) Transpordiamet – kuni 40 protsenti teenistuskohtadest;”;

14) punktis 53 asendatakse arv „46” arvuga „33”.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json