Teksti suurus:

Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2022, 12

Ajateenijale ja õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 06.02.2013 nr 7
RT I, 08.02.2013, 15
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2017RT I, 20.10.2017, 401.01.2018
25.04.2022RT I, 27.04.2022, 1101.05.2022

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 9 ja § 80 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ajateenijale sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

  (1) Ajateenijale hüvitatakse sõidukulu piirmäära ulatuses üks kord sõiduks puhkusele ja tagasi ajateenistuskohta.

  (2) Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale ajateenijale makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (4) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale ajateenijale makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (5) Sõidukulu hüvitamist taotleb ajateenija seitsme päeva jooksul puhkuselt ajateenistuskohta jõudmisest arvates.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (6) Ajateenijale hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Hüvitis kantakse ajateenija esitatud arvelduskontole.

§ 2.   Õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

  (1) Õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule hüvitatakse Kaitseväe poolt sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi.

  (2) Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale reservis olevale isikule makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (4) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (5) Sõidukulu hüvitamist taotleb reservis olev isik esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (6) Reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja õppekogunemiselt tagasi 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest arvates. Hüvitis kantakse reservis oleva isiku esitatud arvelduskontole.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json