Teksti suurus:

Ajateenijale ning õppekogunemisel ja reservasendusteenistuses osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 29

Ajateenijale ning õppekogunemisel ja reservasendusteenistuses osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

Vastu võetud 06.02.2013 nr 7
RT I, 08.02.2013, 15
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2017RT I, 20.10.2017, 401.01.2018
25.04.2022RT I, 27.04.2022, 1101.05.2022
27.03.2023RT I, 29.03.2023, 2401.04.2023

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 9, § 80 lõike 2 ja § 808 lõike 2 alusel.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 1.   Ajateenijale sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

  (1) Ajateenijale hüvitatakse sõidukulu piirmäära ulatuses üks kord sõiduks puhkusele ja tagasi ajateenistuskohta.

  (2) Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale ajateenijale makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (4) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale ajateenijale makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (5) Sõidukulu hüvitamist taotleb ajateenija seitsme päeva jooksul puhkuselt ajateenistuskohta jõudmisest arvates.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (6) Ajateenijale hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Hüvitis kantakse ajateenija esitatud arvelduskontole.

§ 2.   Õppekogunemisel ja reservasendusteenistuses osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (1) Õppekogunemisel ja reservasendusteenistuses osalenud reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale reservis olevale isikule makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (4) Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot.
[RT I, 27.04.2022, 11 - jõust. 01.05.2022]

  (5) Sõidukulu hüvitamist taotleb reservis olev isik esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise ja reservasendusteenistuse viimasel päeval.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (6) Reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja õppekogunemiselt ja reservasendusteenistusest tagasi 14 päeva jooksul õppekogunemise ja reservasendusteenistuse lõppemisest arvates. Hüvitis kantakse reservis oleva isiku esitatud arvelduskontole.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json