Teksti suurus:

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.02.2022, 9

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 09.01.2015 nr 4
RT I, 13.01.2015, 24
jõustumine 16.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2018RT I, 18.12.2018, 621.12.2018
04.02.2022RT I, 08.02.2022, 811.02.2022, osaliselt 01.03.2022

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 92 lõike 14 alusel.

§ 1.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulu hüvitamise põhimõtted

  (1) Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise määra kehtestamisel peab teisaldaja või sõiduki valvega hoiukohas hoidmise ja valvamise korraldaja arvestama, et kehtestatud määraga hüvitataks üksnes osutatava teenusega seotud otsekulud, kapitalikulud ja proportsionaalne osa üldkuludest ega teenitaks ebamõistlikku ärikasumit.

  (2) Ühelgi juhul ei tohi sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise määrad olla suuremad §-des 2 ja 3 kehtestatud kulu hüvitamise piirmääradest.

§ 2.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu hüvitamise piirmäärad

  (1) Liiklusseaduse § 92 lõigetes 1 ja 2 toodud juhtumitel sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) sõiduki, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine asulas – 75 eurot;
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]
  2) sõiduki, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine väljaspool asulat – 75 eurot, millele lisandub 1,20 eurot iga väljaspool asulat läbitud kilomeetri kohta;
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]
  3) sõiduki, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine – 150 eurot esimene tund ja 75 eurot iga järgnev alustatud 30 minutit.
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]

  (11) Käesolevas paragrahvis nimetatud asulana käsitatakse järgmisi asulaid – Kohtla-Järve linn, Narva linn, Rakvere linn, Tallinn, Viljandi linn, Võru linn, Haapsalu linn, Jõgeva linn, Jõhvi linn, Kuressaare linn, Kärdla linn, Paide linn, Põlva linn, Pärnu linn, Rapla linn, Tartu linn ja Valga linn.
[RT I, 18.12.2018, 6 - jõust. 21.12.2018]

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 toodud kulu sisaldab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu ja sõiduki puksiirautole paigaldamisele kulunud esimest 45 minutit. Sõiduki puksiirautole paigaldamisele kulunud iga järgneva alustatud 15 minuti puhul on piirmäär 25 eurot koos käibemaksuga, kuid kokku mitte rohkem kui 75 eurot.
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]

  (3) Lõike 1 punktis 2 toodud kilomeetripõhise piirmäära arvutamise aluseks võetav puksiirauto poolt läbitud vahemaa väljaspool asulat ei tohi ületada vahemaad, mille puksiirauto läbiks väljaspool asulat ettevõtja tavapärasest tegevuskohast, kus puksiirauto tavaliselt paikneb, sõitmisel otsemat teed pidi sündmuskohale ning sealt valvega hoiukohta või politseiasutusse.
[RT I, 18.12.2018, 6 - jõust. 21.12.2018]

  (4) Mitme puksiirauto kasutamisel sellise sõiduki teisaldamisel, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, arvestatakse täiendavalt kasutatud puksiirautode tööaja kulu lõike 1 punktis 3 kehtestatud piirmäära alusel.

  (5) Sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu piirmäär iga alustatud 15 minuti eest asulas, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud, on 40 eurot koos käibemaksuga.
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]

  (6) Sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu piirmäär iga alustatud 30 minuti eest väljaspool asulat, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud, on 75 eurot koos käibemaksuga.
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]

  (7) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud puksiirautole paigaldamise tasu alusel hüvitatakse ka sõiduki puksiirautole paigaldamiseks tehtud vajalikud eeltööd, sealhulgas sõiduki teele vedamine.

§ 3.  Sõiduki valvega hoiukohas või politseiasutuses hoidmise ja valvamise kulu hüvitamise piirmäärad

  Liiklusseaduse § 92 lõigetes 1 ja 2 toodud juhtumitel valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetatud sõiduki hoidmise ja valvamise kulu hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) sõiduki, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine – 25 eurot esimesel päeval ja 5 eurot igal järgneval alustatud päeval, kuid mitte rohkem kui 100 eurot ühes kalendrikuus;
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]
  2) sõiduki, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, hoidmine ja valvamine – 25 eurot esimesel päeval ja 10 eurot igal järgneval alustatud päeval, kuid mitte rohkem kui 200 eurot ühes kalendrikuus.
[RT I, 08.02.2022, 8 - jõust. 01.03.2022]

§ 4.  Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamine

  (1) Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise eest tasutakse sõidukit hoiukohta või politseiasutusse toimetanud või seal hoidnud ja valvanud ettevõtjale.

  (2) Paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 nimetatud sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu hüvitatakse teisaldusteenust osutavale ettevõtjale vaid juhul, kui puksiirauto telliti, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json