Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2011. aastal

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2011. aastal - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2011, 15

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2011. aastal

Vastu võetud 03.03.2011 nr 31

Määrus kehtestatakse „Töötuskindlustuse seaduse” § 52 lõike 15 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 1. maist 2011. a.

§ 2.  Ülekantavate vahendite määr

  Tööturuteenuste ja -toetuste sihtfondi kantakse:
  1) 12% töötuskindlustushüvitise sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest;
  2) 12% koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json