Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 22. septembri 2022. aasta määruse nr 6 „TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 08.03.2023, 7

Eesti Panga presidendi 22. septembri 2022. aasta määruse nr 6 „TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 01.03.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning krediidiasutuste seaduse § 87 lõike 2 alusel.

Eesti Panga presidendi 22. septembri 2022. aasta määruse nr 6 „TARGET-Eestis osalemise ühtsete tingimuste kinnitamine“ (RT I, 11.11.2022, 6) preambulit muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 4, § 14 punkti 5 ja § 191 lõike 1 alusel.“.

Madis Müller
President

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json