Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2014, 4

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 03.04.2014 nr 48

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruses nr 144 „Kalapüügieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõike 4 punkte 1 ja 2 täiendatakse sõnadega „, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul”;

2) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Läänemerel on keelatud kasutada ülemise selisega vee pinnale tõstetud kuni 1,8 m kõrgusi nakkevõrke silmasuurusega 34–50 mm:
1) 1. juulist 30. aprillini;
2) madalamas vees kui 3 meetrit.”;

3) paragrahvi 26 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 25 lõikes 5 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhul ning nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 III lisas nimetamata kalaliikide püügil on keelatud kasutada nakkevõrku väiksema silmasuurusega kui 70 mm.”.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json