Teksti suurus:

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2014, 6

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014, rakendatakse 1. septembrist 2013. a.]

Vastu võetud 27.11.2003 nr 300
RT I 2003, 75, 504
jõustumine 06.12.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2009RT I 2009, 52, 35712.11.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
03.04.2014RT I, 08.04.2014, 211.04.2014, rakendatakse 1. septembrist 2013. a.

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 117 lõike 1 alusel.

§ 1. Stipendiumi suurus

 (1) Ettevalmistusteenistuse ajal makstakse vanglaametniku kandidaadile, kes võtab õppetööst nõuetekohaselt osa, stipendiumi 150 eurot kuus.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014, rakendatakse 1. septembrist 2013. a]

 (2) Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi vähendatakse, kui ta on arvestusperioodi jooksul mõjuva põhjuseta puudunud õppetöölt. Stipendiumi vähendatakse ulatuses, mis vastab toimunud õppetöö ajast põhjuseta puudutud aja osale.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014, rakendatakse 1. septembrist 2013. a]

 (3) Stipendiumi suurust võib suurendada kuni 50% või maksta vanglaametniku kandidaadile ühekordset lisastipendiumi, kui vanglaametniku kandidaat on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud õppeasutust või aidanud muul viisil edukalt kaasa õppeasutuse ülesannete täitmisele.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014, rakendatakse 1. septembrist 2013. a]

 (4) Kandidaadile määratava stipendiumi suuruse otsustab õppeasutuse juht või tema määratud isik.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014, rakendatakse 1. septembrist 2013. a]

§ 2. Stipendiumi maksmine

 (1) Ettevalmistusteenistuse teoreetilise ja praktilise väljaõppe ajal makstakse vanglaametniku kandidaadile stipendiumi.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014]

 (2) Stipendiumi ei maksta vanglaametniku kandidaadile:
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014]
 1) ajal, mil tema ettevalmistusteenistus on peatatud;
 2) «Vangistusseaduse» § 117 lõikes 3 nimetatud õppetööst vabal ajal.

 (3) Stipendiumi makstakse kandidaadile üks kord kuus.

§ 3. Loobumise õigus

  Vanglaametniku kandidaadil on õigus stipendiumist loobuda. Loobumise kohta esitab kandidaat kirjaliku avalduse õppeasutuse juhile.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014]

§ 4. Kulude katmise allikas

  Vanglaametniku kandidaadi stipendium makstakse selle õppeasutuse eelarvest, kus ta on ettevalmistusteenistuses.
[RT I, 08.04.2014, 2 - jõust. 11.04.2014]

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json