Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 12. detsembri 2014. a määruse nr 17 „Eluasemelaenu andmise piirmäärad ja maksimaalne laenutähtaeg” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 3

Eesti Panga presidendi 12. detsembri 2014. a määruse nr 17 „Eluasemelaenu andmise piirmäärad ja maksimaalne laenutähtaeg” muutmine

Vastu võetud 02.04.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 83 lõike 21 alusel.

Eesti Panga presidendi 12. detsembri 2014. a määruses nr 17 „Eluasemelaenu andmise piirmäärad ja maksimaalne laenutähtaeg” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse viide krediidiasutuste seaduse § 83 lõikele 2 viitega sama paragrahvi lõikele 21;

2) määruse § 4 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Koos teise isikuga tasumisele kuuluvad laenumaksed võetakse arvesse proportsionaalselt laenusaajale langeva laenumaksete tasumise kohustusega.”;

3) määruse § 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Laenumaksete summa arvutamisel on lubatud eluasemelaenu tagasimaksmise tähtajana arvestada laenulepingus määratud laenu tagasimaksmise tähtaja asemel ka tähtaega, milleni laenusaajal on laenulepingu kohaselt õigus laenu tagasimaksmise kohustuse täitmist pikendada.”;

4) määruse § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Eluasemelaenu tagasimaksmise tähtaeg

Eluasemelaenu tagasimaksmise lepinguline tähtaeg võib olla maksimaalselt 30 aastat alates laenusumma (või – eluasemelaenu osadena andmise korral – laenusumma esimese väljamakse) laenusaaja käsutusse andmise kalendrikuule järgneva kolmanda kalendrikuu esimesest päevast.”;

5) määruse § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6 Lubatud erandite piirmäär

Käesoleva määruse § 3 ja/või 4 nimetatud piirmäärasid ületades ja/või § 5 sätestatust pikemaks tähtajaks võib krediidiasutus anda eluasemelaene kuni 15% ulatuses kvartali jooksul sõlmitud uute eluasemelaenulepingute kohaselt antavate laenude kogusummast.”

Ardo Hansson
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json