Teksti suurus:

Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 3 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 4

Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 3 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 02.04.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 85 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 3 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord” preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 85 lõike 7 alusel.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. mail 2015. a.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json