Teksti suurus:

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2015, 9

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Vastu võetud 26.08.2010 nr 123
RT I 2010, 61, 425
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2015RT I, 08.04.2015, 101.07.2015, osaliselt 11.04.2015

Määrus kehtestatakse „Toote nõuetele vastavuse seaduse” § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Volituste andmine majandus- ja kommunikatsiooniministrile

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid:
  1) mänguasjadele;
  2) toodete energiatõhususele ja ökodisainile;
  3) ehitusmaterjalidele ja -toodetele;
  4) elektriseadmetele;
  5) küttegaasiseadmetele;
  6) surveseadmetele, sealhulgas surveanumatele, torustikele, ohutus- ja lisaseadistele;
  7) aerosooliballoonidele;
  8) masinatele ja nende vahetatavatele seadmetele, ohutusseadistele, tõstmise abiseadmetele, kettidele, trossidele ja lintidele ning eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele;
  9) välitingimustes kasutatavatele seadmetele lähtuvalt nende tekitatavast mürast;
  10) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele, nende kaitsesüsteemidele, komponentidele ja tarvikutele;
  11) liftidele ja nende ohutusseadistele;
  12) köisteedele, nende alamsüsteemidele ja ohutusseadistele;
  13) raadio- ja terminaliseadmetele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib majandus- ja kommunikatsiooniminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 2.  Volituste andmine sotsiaalministrile

  (1) Sotsiaalministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid isikukaitsevahenditele.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib sotsiaalminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 21.  Volituste kehtivus seoses ministrite ametinimetuste muutumisega

  (1) Käesoleva määrusega majandus- ja kommunikatsiooniministrile ja sotsiaalministrile antud volitused kehtivad Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel peaministri korraldusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkonda juhtima määratud pädeva ministri kohta.

  (2) Ministri ametinimetuse muutumine ei mõjuta määruse kehtivust.
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 11.04.2015]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json